Barents Games 2013

Barentssekretariatets støtte
399 000 NOK
Satsingsområde
Idrett
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
225
Ungdom
175 (norske og russiske)

­­

Søknaden gjelder det første året i en langsiktig satsning for Barentsidretten og folk‐til-folksamarbeidet, gjennom å bygge opp arrangementet Barents Summer Game og Barents Winter Game. Barentssamarbeidet innen idretten har fungert bra i mange år. Nå vokser dette samarbeidet mellom de fire landene og arrangementet og organisasjonen må vokse med den. Å samle alle Barentskamper på et og samme sted gjør det mulig å bygge et varemerke og skape en kommunikasjonsplattform for idrett, politikk og næring.