Praktikanter fra Russland til norsk landbruk

Applicant
Landbruk Nord
Troms
Partner
Arkhangelsk Agrarnyj Tekhnikum
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
180 000 NOK
Satsingsområde
Kompetanse
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
20
Ungdom
12 (norske og russiske)

­­

Arkhangelsk Agrarnyj Tekhnikum (landbruksskole), Fylkesmannen i Finnmark og Troms, Høyskolen i Nord-Trøndelag og Landbruk Nord har folk-til-folksamarbeid med det formål å gi studentene praksisår på norske gårder og videre som avløser. I tillegg har flere av praktikantene tatt videre utdanning på høyskolen i Nord-Trøndelag og noen har stillinger i Norge, mens andre er reist hjem etter endt praksisperiode og utdanning til Russland. Dette har vært en vellykket utvekslingsordning for både norsk og russisk landbruk.