Norsk-russisk sommerkunstskole for ungdom 2012-2013

Applicant
Kunstskolen Tromsø kommune
Troms
Partner
Childrens Art School No1
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
220 000 NOK
Satsingsområde
Kultur
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
73
Ungdom
57 (norske og russiske)

­­

Kunstskolen Tromsø og Art School No 1, Arkhangelsk skal arrangere sommerkunstskoler for ungdom 13 ‐ 16 år i Arkhangelsk i august 2012 og Tromsø i august 2013. Deltakerantall er 73 fordelt på to år. Målet er å utvikle de unges evne til å uttrykke seg kunstnerisk, lære om hverandres kultur og tradisjoner og å bygge varig vennskap på tvers av grensene.