Kongekrabbefestivalen og -konferansen 2012

Applicant
High North, High End
Finnmark
Partner
VNIRO, avd Murmansk
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
50 000 NOK
Satsingsområde
Kompetanse

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
1200
Ungdom
500 (norske og russiske)

­­

Kongekrabbefestivlan og – konferansen 2011 fikk svært gode tilbakemeldinger, og også i år ønsker vi gjennom disse arrangementene å bedre Kongekrabbens omdømme og gi bedre ressursutnyttelse og økt lønnsomhet knyttet til denne råvaren. Fagkonferansen er i Kirkenes og for forsknings‐ og næringsaktører innen fiskeri og kongekrabbe. Russiske VNIRO er tiltenkt en sentral rolle i konferansen i forhold til å fortelle om hvorfor de (i likhet med USA) klekker krabbeyngel og setter dette ut på Kola og i Sakhalin i russisk østen, og hva som er planen bak og effekten av dette. I en årrekke har vi sendt norske kokker til Russland for å promotere norsk sjømat, men Russland har selv mange gode kokker som har påvirket og utviklet bruk av blant annet norsk sjømat, og de inviteres til festivalen.