Sommerskole for strykere i Nord-Norge og Arkhangelsk 2011

Applicant
Tromsø Kulturskole
Troms
Partner
Arkhangelsk Music School No. 1 of Barents region
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
200 000 NOK
Satsingsområde
Kultur
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
100
Ungdom
80 (norske og russiske)

­­

Formålet med prosjektet er å styrke samarbeidet mellom kulturskoler i Barentsregionen og øke deltagelsen fra ungdommer i Arkhangelsk spesielt og bygge opp et miljø for klassisk musikk over landegrensen. Tromsø kulturskole inviterer 20 deltagere fra samarbeidsskolen i Arkhangelsk til deltagelse på tre ulike orkesterkurs. Kurset gjennomføres i Tromsø i perioden 8. – 13. august 2011 og avsluttes med stor konsert i Kulturhuset i Tromsø. Instruktørene hentes fra Symfoniorkesteret i Tromsø, samt Kulturskolen og Universitetet i Tromsø.