Samarbeid med russiske samer 2011

Applicant
Markomeannu
Nordland
Partner
Murmansk kultursenter
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
73 000 NOK
Satsingsområde
Urfolk
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
17

­­

Prosjektet skal etablere kontakt og skape et samarbeid mellom markasamer og russiske samer – og på lengre sikt gjøre russisk Sápmi til en naturlig del av den samiske festivalen Márkomeannu hvert år.