Barel AS - Utviklingsplan mot luftfartsindustrien I

Applicant
Barel AS
Finnmark
Partner
ZAO BR Electronics
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
349 000 NOK
Satsingsområde
Næring
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
35

­­

Barel AS har inngått avtale med Airsigna GmbH i Bremen Tyskland hvor Barel i årene 2011 og 2012 overtar deler av den sivile luftfartsproduksjonen. Dette innebærer betydelig utvikling i Barel AS sitt datterselskap i Murmansk, ZAO BR Electronics. Selskapet vil få tilført ny kompetanse, nye produkter og flere arbeidsplasser innen eksportrettet industri.