BAR International 2011

Applicant
Pikene på broen
Finnmark
Partner
Murmansk Regional Administration
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
600 000 NOK
Satsingsområde
Kultur
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
21

­­

BAR tilrettelegger for samarbeide på tvers av landegrenser og fagdisipliner, for å skape gode relasjoner, kunnskap og faglig utveksling, og for å bidra til kulturell vitalitet i gjennom kunst og kunstnerisk engasjement. Med prosjektet styrkes brobyggings-ideen i Barents, og det gis mulighet for meningsytringer og kunnskapsutveksling - viktige innspill til kunstliv, kultur og samfunn lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Prosjektet er en grenseoverskridende møteplass og oppmuntrer til kunstproduksjon.