Youth Film Network 2010

Søker
Nordisk Ungdoms Filmfestival
Troms
Samarbeidspartner
Murmansk Regional Board for Youth Affairs
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
170 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Ungdom

­­

Samarbeidet mellom unge filmskapere i Murmansk og i Tromsø skal videreføres og nettverket som ble bygd sammen med Megapixel i Murmansk utvides med svenske partnere. Prosjektet består av deltagelse av filmskapere og workshopledere under filmfestivalen 0.1 Megapixel 2010 i Murmansk, unge filmskapere fra Murmansk under NUFF, et praktikantopphold for en filmskaper fra Murmansk ved Tvibit og deltagelse av unge filmskapere fra Luleå under NUFF. Det skal gjennomføres innledende møter for å få på plass Barents Youth Film Network og Barents Youth Film Academy i Murmansk.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
12
Ungdom
12 (norske og russiske)