Young scientists in the Barents region 2010

Søker
Tromsø kommune
Troms
Samarbeidspartner
Utdanningsministeriet Murmansk Oblast
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
280 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kompetanse

­­

Tromsø Kommune samarbeider med sine russiske partnere om et tre-årig prosjekt der målet er å skape samarbeid mellom elever, lærere, studenter og lærerutdannere i Troms fylke og Murmansk fylke gjennom konseptet "unge forskere". "Young scientists in the Barents region" er et prosjekt der det legges til rette for at elever på ungdomsskoler og videregående skoler kan drive med forskning på hverandre, med hverandre og i fellesskap. Det skal ende opp i en Barentsfinale i Tromsø i januar 2013 med deltakere fra Norge, Russland, Sverige og Finland.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
3000
Ungdom
3000 (norske og russiske)