For what it's worth

Søker
Hege Pålsrud
Troms
Samarbeidspartner
Creative industries and cultural tourism development fund
Karelia
Barentssekretariatets støtte
380 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­

Når har en ting verdi? Når mister tingen sin verdi? Og når blir den søppel? Gjennom å iscenesette møtet mellom kjøpere, selgere, kunstnere og publikum i en brukthandelkontekst, skapes et rom hvor vi ser hverandres agenda samtidig. Norsk og russisk kultur, med kryssende og ulike preferanser vil møtes og gi perspektiv omkring smak, konsum og søppel. Prosjektet er en videreutvikling av en lokal versjon i Tromsø og skal gjøres i Petrozavodsk høsten 2010.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
16