Virtual consultation service to support the people with limited abilities

Søker
Sunnaas Rehabiliteringssykehus
Samarbeidspartner
NGO «Centre for Rehabilitation» of Petrozavodsk City Polyclinic nr 2
Karelia
Barentssekretariatets støtte
70 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Helse

­­

Med bakgrunn i det manglende tilbudet om legebehandlig for personer med funksjonshemninger skal Sunnaas Rehabiliteringssykehus i samarbeid med de russiske partnerne gi en virtuell medisinsk og sosial konsultasjon for funksjonshemmede og deres slektninger. De russiske spesialistene skal i samarbeid med de norske sørge for et nettbasert konsultasjons senter for å gjøre livet til de funksjonshemmede tryggere og mer komfortabelt.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
81