Videre styrking av Barents Urfolkskontor i Lovozero

Søker
Working Group of Indigenous Peoples in the Barents region WGIP
Finnmark
Samarbeidspartner
Barents Indigenous Peoples Office
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
50 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Urfolk

­­

WGIP og Samisk Parlamentarisk Råd har styrket Barents Urfolkskontor med én person for en treårig prosjektperiode. Vedkommende har ansvar for oppfølging av det politiske arbeidet som er i gang på russisk side, samt å bidra på informasjonssiden. Søknaden gjelder andre år av prosjektperioden.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
6