Vennskapssamarbeid mellom Sortland og Monchegorsk 2010

Søker
Sortland kommune
Nordland
Samarbeidspartner
Monchegorsk kommune
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
250 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­

Prosjektet er en videreføring av vennskapsavtalen mellom Monchegorsk og Sortland. Programmet som de skal gjennomføre er vedtatt i eget møte mellom samarbeidspartene i september i 2009. Årets program er en femårs feiring av samarbeidet og vil bestå av ungdomssamarbeid, samarbeid mellom de politiske organer i de to kommune, en egen næringslivskonferanse samt en avsluttende oppsummering av samarbeidet.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
77