Utvikling av arbeidsplasserfor funksjonshemmet ungdom i Murmansk

Søker
Døves fylkeslag Troms
Troms
Samarbeidspartner
Design+
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
105 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­

Prosjektets hovedinnhold er videreføring og utvikling av arbeids- og opplæringsplasser for funksjonshemmede ungdommer i byene Polyarny og Murmansk. Samtidig skal det jobbes med informasjon og holdningsskapende arbeid knytte til at funksjonshemmede mestrer.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
27