Ungdom møter språk, kultur og venner 2010

Søker
Langnes skole
Troms
Samarbeidspartner
Gymnas nr 1
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
107 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­

Formålet med prosjektet er etablering av gjensidige kontakter og årlig utveksling mellom russiskklasse på Langnes skole i Tromsø og russiske ungdommer som lærer norsk på Gymnas nr 1 i Murmansk.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
36
Ungdom
35 (norske og utenlandske)