Turné med Terem Quartet og Forsvarets Musikkorps Nord-Norge

Søker
Festspillene i Nord-Norge
Troms
Samarbeidspartner
Terem Quartet, St. Petersburg
Barentssekretariatets støtte
360 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­

Formålet med prosjektet er å videreføre samarbeidet mellom Terem Quartet fra St. Petersburg og Forsvarets Musikkorps Nord-Norge, etter suksessen på Festspillene i Nord-Norge i juni 2009. Turnen starter opp i St. Petersburgs Grand Philharmonic Hall, og det blir også konserter i Petrozavodsk, Murmansk og Hammerfest.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
37