Trepartssamarbeid i næringslivet - Årlig rundbordskonferanse 2010

Søker
NHO Finnmark
Finnmark
Samarbeidspartner
Union of Industrialists and Businessmen
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
50 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Næring

­­

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) skal gjennomføre den årlige trepartskonferansen i Murmansk 22. november med deres søsterorganisasjon på russisk side, Union of Industrialists and Business (UIB) og LO Finnmark i henhold til deres samarbeidsavtale 2009-2011.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
19