Tale of the parrot - dukketeater

Søker
Troms fylkeskommune
Troms
Samarbeidspartner
Arkhangelsk Puppet Theatre
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
400 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­

Kultur i Troms ønsker å invitere Arkhangelsk dukketeater til Norge slik at de kan få presentert dukketeater av verdensklasse for innbyggerne i Troms fylke og dra nytte av deres kompetanse. Besøket skal gjennomføres i perioden 3. - 13. mai 2010, og ensemblet skal ha forestillinger flere steder. I Tromsø vil de også bidra på Troms fylkeskommunes nettverk for kommunekontakter innen Den kulturelle skolesekken, der kommunekontaktene får sjansen til å snakke med ensemblet om deres utstrakte arbeid med å heve kompetansen blant publikum.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
15