Sjøsikkerhetssamarbeid med Russland

Søker
Maritimt Forum Nord
Nordland
Samarbeidspartner
Kola Science Center
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
300 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Næring

­­

Maritimt Forum Nord vil i samarbeid med Marintek, Ocean Futures og andre norske interessenter styrke norsk-russisk samarbeid om sjøsikkerhet i Barentshavet. Prosjektet vil arrangere arbeidsmøter med norske og russiske deltagere for å utarbeide konkrerte forslag til samarbeidsprosjekt som vil øke sjøsikkerheten. To to-dagers arbeidsmøter vil bli arrangert i henholdsvis Kirkenes og Murmansk.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
11