Seminar on Climate Change for journalists

Søker
Bellona
Samarbeidspartner
Bellona Murmansk
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
140 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Miljø

­­

Bellona Norge og Bellona Murmansk vil samarbeide om å arrangere et seminar for norske og russiske journalister om klimaendringer. Det skal hentes inn eksperter fra både Norge og Russland til å belyse temaet. Temaer som skal dekkes på seminaret er klimatrusslene og global oppvarming, russisk og europeisk klimapolitikk, reduksjonstiltak for CO2, samt mulige løsninger for klimaproblemet.

Antall deltakere i prosjektet