Se mot øst

Søker
Nordlysfestivalen
Troms
Samarbeidspartner
Mariinsky ‐ teatret
Barentssekretariatets støtte
900 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­

Nordlysfestivalen ønsker å presentere det ypperste av russisk kunst innenfor områdene musikk og dans. Det er inngått intensjonsavtale med Mariinsky-teateret i St. Petersburg om et langsiktig samarbeid som også gir mulighet for å presentere norske utøvere i Russland. Høsten 2010 presenteres derfor Nordnorsk Opera og Symfoniorkester (NOSO) i St. Petersburg i samarbeid med Mariinsky-teateret, gjennom prosjektet Polar Nights, 25. - 26. november 2010. Nordlysfestivalen vil også samarbeide med andre russiske aktører og har i 2011 invitert The State Hermitage Orchestra som blant annet vil samarbeide med sangere fra Mariinsky og Den Norske Opera. Festivalen har også opprettet kontakt med Rimsky-Korsakovakademiet for å utvikle et samarbeid mellom akademiet, festivalen og Musikkonservatoriet ved UiT. 

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
180