Samfunn og demokrati, samarbeid eller konfrontasjon?

Søker
Sør-Varanger kommune
Finnmark
Samarbeidspartner
Severomorsk byadministrasjon
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
146 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kompetanse

­­

Prosjektet involverer elever og lærere fra Kirkenes videregående skole, og lærere, elever og studenter fra forskjellige organisasjoner/institusjoner på en skole i Severomorsk. Det skal avvikles to samlinger, én i Norge til høsten, og én i Russland i 2011. Gjennom seminarer, debatter, rollespill ol. ønsker man å fostre ansvarlige og aktive unge mennesker i Barentsregionen, i henhold til demokratiske prinsipper. Partene har tidligere gjennomført liknende prosjekt.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
36
Ungdom
30 (norske og utenlandske)