Samarbeidsprosjekt innen økoturisme

Søker
Møysalen nasjonalparksenter AS
Nordland
Samarbeidspartner
Lapland State Biosphere Reserve
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
110 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Miljø

­­

Det skal utvikles felles strategi for promotering for økoturisme og utendørsaktivitet i mellom Møysalen nasjonalpark i Nordland og Lapland nasjonalpark på Kolahalvøya. Samtidig vil en i prosjektet se på samarbeidsmuligheter for å fremme læring og studier av økoturisme i nasjonalparkene. I prosjektet skal aktører fra de to lands nasjonalparker reise og besøke hverandre og ut fra det lære av hverandre sommeren 2010.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
124