Samarbeid mellom dansemiljø i Karelia og DanseFestival Barents

Søker
Dansefestival Barents
Finnmark
Samarbeidspartner
Statens musikalteater
Karelia
Barentssekretariatets støtte
300 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­

DanseFestival Barents (DFB) ønsker å styrke relasjonen til dansemiljøet i Russland, og spesielt i Barentsregionen. Vårt formål er å sikre russisk deltakelse ved festivalen, og at dette bidrar til en utveksling av ressurser og kulturelle uttrykk, samt utvikling av nye arenaer. Det er også et mål å bidra til kunnskaps- og opplevelsesformidling i samarbeid med museum og skolevirksomhet tilknyttet festivalen. Festivalen er lokalisert i Hammerfest, Norge og avvikles i november hvert år. 

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
55
Ungdom
15 (norske og russiske)