Russisk pressebesøk under TIFF, Arctic Frontiers og Nordlysfestivalen

Søker
Tromsø kommune
Troms
Samarbeidspartner
Den norske ambassaden i Moskva
Barentssekretariatets støtte
75 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­

Formålet med prosjektet er å sikre ti russiske journalisters deltakelse på Tromsø Internasjonale Filmfestival, Artic Frontiers og Intsok Nordlysfestivalen i 2010.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
10