Russisk-norsk samarbeid om boligforvaltning

Søker
A/L Norske Boligbyggelags Landsforbund
Samarbeidspartner
NP Paritet
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
400 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Næring

­­

Hovedformålet med prosjektet er å bidra til en bærekraftig boligforvaltning (drift og vedlikehold) ved overføring av blokkbebyggelsen til beboerne i form av sameier. I 2010 vil NBBL intensivere formidling av erfaringer gjennom seminar- og konferansevirksomhet i Russland i samarbeid med NP Paritet (interesseorganisasjon for nye sameier og boligkooperativer), myndigheter i Murmansk, samt Husbanken Region Nord Hammerfest.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
23