Reisen til julestjernen

Søker
Dages Kulturverksted
Finnmark
Samarbeidspartner
Gust Life
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
145 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­

I desember 2010 setter Dages kulturverksted opp forestillingen "Reisen til julestjernen" på Arktisk kultursenter i Hammerfest med fire forestillinger i perioden 4. - 7. desember. Prosjektet er et samarbeid med Team Gust Life fra Murmansk.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
127