Reiselivssatsing i Russland 2010

Søker
Finnmark Reiseliv AS
Finnmark
Samarbeidspartner
Barentssekretariatets støtte
155 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Næring

­­

Målsettingen er å styrke det bilaterale reiselivssamarbeidet slik at trafikken av russiske turister til Finnmark øker. Vi ønsker å bidra til å øke turisttrafikken til Finnmark fra Nordvest-Russland, St. Petersburg og Moskva, slik at antall registrerte russiske hotellgjestedøgn i Finnmark i 2010 blir 5500. En av de langsiktige oppgavene i prosjektet vil være å styrke samarbeidet med reiselivsnæringen i Nordvest-Russland. Finnmark Reiseliv AS står for prosjektledelsen.

Antall deltakere i prosjektet