Pilot Project on Legal Aid Clinics in the New Arctic

Søker
Jusshjelpa i Nord-Norge
Troms
Samarbeidspartner
Pomor State University
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
105 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kompetanse

­­

Jusshjelpa i Nord-Norge og rettshjelpsklinikken ved Pomor State University i Arkhangelsk ønsker å etablere et samarbeid for å utvikle rettshjelpsklinikkene ytterligere. I pilotprosjektet er det planlagt studentutveksling, samt en etablering av en samarbeidsavtale. Når samarbeid er etablert, ønsker studentene å arbeide med et felles rettspolitisk prosjekt på et rettsområde som er felles for begge landene. Pilotprosjektet skal også benyttes til å finne frem til et slikt felles prosjekt. Vi ønsker også på lengre sikt å involvere andre rettshjelpstiltak i Russland, Nord-Finland og Nord-Sverige i vårt samarbeid.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
38
Ungdom
35 (norske og russiske)