Petroleumsvirksomhet i nord - Industrielle perspektiver i lys av delelinjeavtalen

Søker
North Energy ASA
Finnmark
Samarbeidspartner
Arctic Shelf
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
300 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Næring

­­

Det nordnorske oljeselskapet North Energy ønsker sammen med viktige nordnorske aktører (Statoil, Statnett, Norut) å lage en strategiplan for den framtidige forvaltningen av Barentshavet med spesielt vektlegging norsk aktivitet i "Ikke lenger omstridt område" (ILO). Dette skal gjøres i samarbeid og med innspill fra russiske aktører som Murmanshelf og konsulentselskapet Gecon (Mikhail Grigoriev).

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
25