Overføring av norsk metodikk for energiledelse og EOS-systemet ESAVE i det russiske marked

Søker
Greenfuel AS
Samarbeidspartner
R-energo med datterselskap R-energo Engineering, Moskva
Barentssekretariatets støtte
250 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Næring

­­

Greenfuel AS har markedsført norske metoder, modeller og teknologi på det russiske markedet for energieffektivisering og etablert en portefølje av prosjekter i Nordvest som nå er planlegges gjennomført sammen med russiske aktører. GF og russisk partner R-energo vil i samarbeid med russiske myndigheter og bransjeorganisasjoner introdusere det norske EOS programmet ESAVE i Russland. I forbindelse med denne introduksjonen, skal det også gjennomføres en energianalyse (Energy Audit) etter norsk modell i samarbeid med den russiske bransjeorganisasjoner og det russiske energidepartementet. Medsøker med Greenfuel er NORSEC - Norsk Systemplan og Enøk AS - med avdelinger i Nordland og Troms.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
8