Oljevernsentre for Nordområdene

Søker
Vardø Promor AS
Finnmark
Samarbeidspartner
Industrial Safety Systems LLC
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
250 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Næring

­­

Formålet med prosjektet er å begrense skadene ved oljeutslipp i Nord-Norge og den arktiske kysten av Russland gjennom samarbeid om ressurser, trening, utdanning og utvikling av utstyr og metoder for arktiske forhold og ved involvering av potensielle forurensere. Vardø Promor AS skal være koordinerende enhet for planlegging av oljevernsentre i Nordvest-Russland og Nord-Norge.

Antall deltakere i prosjektet