Norwegian suppliers for waste management in Murmansk region

Søker
Ramboll Barents AS
Finnmark
Samarbeidspartner
OOO Ramboll Engineering
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
200 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Næring

­­

Rambøll Barents (Kirkenes) ønsker å bruke sitt datterselskap i Murmansk, OOO Ramboll Engineering, til å promotere norske selskaper i forbindelse med et pilotprosjekt for å bygge opp en avfallshåndteringssentral i Monchegorsk som skal være mal for avfallshåndteringssentraler i resten av kommunene i oblastet.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
2