Norwegian students and artists to festivals in Northwest Russia

Søker
Musikk i Finnmark
Finnmark
Samarbeidspartner
Kalevala Jazz Festival med flere
Karelia
Barentssekretariatets støtte
150 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­

Festivalen "Kalevala Jazz" skal arrangeres i Petrozavodsk 16. - 18. september 2010. Norsk partner i prosjektet er Musikk i Finnmark, som bistår med å finne norske jazzmusikere som skal delta i festivalen. To nordnorske jazzband, samt professor Mikhail Alperin ved Norges Musikkhøgskole drar til Petrozavodsk. Festivalen inkluderer konserter, workshops og masterklasser. Det er deltakelse fra Norge, Sverige, Finland og Russland i programmet. Målsettingen med festivalen er å skape et fremtidig nettverk av musikk- og kulturinstitusjoner i Karelia, St. Petersburg, Finland, Sverige, Norge og andre nordiske land. I 2011 tas det sikte på å arrangere Days of Nordic/Scandinavian i Karelia, og andre fremtidsplaner inkluderer utveksling av musikkstudenter og -lærere.

Antall deltakere i prosjektet