Norsk teknologi for energieffektivisering til russisk marked

Søker
Forskningsparken i Narvik
Nordland
Samarbeidspartner
Murmansk Regional Government
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
395 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kompetanse

­­

Dette prosjektet handler om etablering av nettverk og samarbeid med russiske myndigheter og andre for å fremme økt energieffektivisering i Russland. Noen av de russiske partnerne er Park Inn PZ Hotel, The North Chamber of Commerce and Industry, Arkhangelsk Chamber of
Commerce and Industry, Government of Arkhangelsk Region og Universitetet i Arkhangelsk.

Antall deltakere i prosjektet