Norsk språkopplæring i Murmansk

Søker
Kirkenes kompetansesenter
Finnmark
Samarbeidspartner
Murmansk Statlige Pedagogiske Universitet
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
250 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kompetanse

­­

Som et ledd i samarbeidet mellom Murmansk Statlige Pedagogiske Universitet og Kirkenes kompetansesenter ønsker begge parter å styrke norskkompetansen blant lærere og studenter ved MSPU. Kirkenes kompetansesenter skal derfor gjennomføre et norskkurs ved universitetet. Kurset skal gjennomføres både gjennom samlinger og via lyd og bilde.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
28