Nettverksbygging

Søker
Winterwood Holding AS
Troms
Samarbeidspartner
Petro Invest, Nord Global
Barentssekretariatets støtte
185 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Næring

­­

Winter Wood Holding (WWH) eier et sagbruk i Kovdor. Dette ønsker de å modernisere med tanke på produksjon av trelast samt andre tilleggsprodukter. Selskapet ønsker i størst mulig grad å kunne utnytte alt trevirket i tømmeret gjennom å, i tillegg til produksjon av ordinær trelast, også benytte biproduktene til fremstilling av pellets og flis til blant annet oppvarmingsformål.

Antall deltakere i prosjektet