Moja på Tvoja

Søker
Haugen Produksjoner
Troms
Samarbeidspartner
Ekaterina Zorina
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
300 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­

De involverte i prosjektet starter som de gamle pomorhandlerne med en reise fra NordNorge til Kvitsjøen. Med i skuta anno 2010 er byttevarene dans, billedkunst og lydkunst, istedet for fisk, som i 1710. I Arkhangelsk møter de E. Zorina og andre russiske kunstnere som A. Johansen har kontakt med. Formålet i disse møtene er å beskue ‘grenseoverganger’ - gråsoner der nye uttrykk og språk (som direkte gav form til ’russenorsk’ "moja på tvoja") kan oppstå. Fra denne reisen skapes et doku-drama for scene på grensen mellom fiksjon og virkelighet, informasjon og forestilling.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
10