Markering av 20 års samarbeid Karasjok - Lovozero

Søker
Karasjok kommune
Finnmark
Samarbeidspartner
Lovozero kommune
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
150 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Urfolk

­­

Som en del av markeringen for 20 års vennskapssamarbeid mellom Karasjok og Lovozero vil kommunen invitere en kulturgruppe fra Lovozero, i tillegg til en gruppe fra skolen, til kulturuken i Karasok i november 2011. I tillegg planlegges en felles markering mellom kommunenes ledelse enten i Lovozero eller i Karasjok. Dette vil skje i månedsskiftet september-oktober.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
60