Kompetanseutvikling innen museumsteknikk - Forprosjekt

Søker
Duksund Snekkerverksted
Troms
Samarbeidspartner
Arkhangelsk Museum for bildende kunst
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
300 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kompetanse

­­

Et forprosjekt for å se på mulighetene for et samarbeid mellom Duksund Snekkerverksted og Arkhangelsk Museum for bildende kunst om museumsteknikk, utstillingsdesign og -teknikk. Partene skal se på mulighetene for å etablere en struktur i museumssystemet i Arkhangelsk som kan jobbe helhetlig med utstillinger. Dette med den hensikt å kunne effektivisere og profesjonalisere oppbygging av utstillinger. Forprosjektet vil foregå i Tromsø og Arkhangelsk i 2010.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
3