Kommunesamarbeid over grenser i nord

Søker
Sør-Varanger kommune
Finnmark
Samarbeidspartner
Kommuner i Murmanskregionen
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
240 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kompetanse

­­

Sør-Varanger kommune skal sammen med Pechenga, Severmorsk og Murmansk kommune, Murmansk fylke og Inari kommune kjøre et prosjekt som skal skape gode mellommenneskelige relasjoner som et fundament til økt velferd, trivsel, og sikkerhet. Videre skal de legge til rette for prosjekter som skaper utvikling, av næringsvirksomhet, økt mellommenneskelig kontakt og gjensidig kunnskapsformidling innenfor ulike områder, samt bedre miljø- og ressurspolitikk.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
56