International seminar: Russians in Norway, Norwegians in Russia

Søker
Universitetet i Tromsø
Troms
Samarbeidspartner
Pomor State University
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
132 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kompetanse

­­

Som et enkeltelement i prosjektet "Neighbourly Asymmetry" skal det arrangeres et en-dags seminar med arbeidstittelen "Russians in Norway, Norwegians in Russia: The part played by individuals in the history of Norwegian-Russian relations".

Antall deltakere i prosjektet