Internasjonaliseringsprosjekt i bryting i Barentsregionen

Søker
Atletklubben 1954
Finnmark
Samarbeidspartner
Murmansk Regional Sports Committee
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
50 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Idrett

­­

Prosjektet søker å skape et samarbeidsmiljø mellom bryteklubbene i Barentsregionen og videre skape gode tradisjoner for utveksling av idrettsutøvere i barne- og ungdomsidrett mellom landene her, samt å ta opp det gode samarbeidet som var etablert av AK-54 i brytemiljøene i Russland, Finland og Norge på 1950- og 1960-tallet og videreføre dette.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
108
Ungdom
85 (norske og russiske)