Indigenous entrepreneurship

Søker
Det Internasjonale Barentssekretariatet
Finnmark
Samarbeidspartner
OOSMO v/ Ivan Matrekhin
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
399 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Urfolk

­­

Prosjektet skal samle opptil 80 urfolksentreprenører fra Norge, Russland, Finland og Sverige for 4 internasjonale konferanser, én i hvert land. Målet er at deltakerne skal oppnå kunnskaper om forretningsdrift gjennom kursing, og derfra øke andelen entreprenørskap basert på urfolks tradisjoner og kultur. Prosjektet styres av Internasjonalt Barentssekretariat med partnerorganisasjoner i hvert land.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
80