Gargiakonferansen og etablering av partnerskap for utvikling i Izhmaregionen

Søker
Høgskolen i Finnmark
Finnmark
Samarbeidspartner
Det tekniske universitetet i Ukhta
Komi
Barentssekretariatets støtte
150 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kompetanse

­­

Høgskolen i Finnmark vil sammen med Uarctic (University Arctic) nettverkspartnerne ved universitetet i Syktyvkar og Ukhta, samt organisasjoner og myndigheter i Izhmaregionen etablere et partnerskap for lokal samfunns- og næringsutvikling i regionen. Prosjektet skal gå i løpet av høsten 2010 og våren 2011 med første samling i Alta under Gargiakonferansen 20. - 21. oktober 2010 og etterfølgende møter og workshops i Russland.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
14