Frodig fokus på Finnmark

Søker
Sør-Varanger kommune
Finnmark
Samarbeidspartner
Elena Larionova
Barentssekretariatets støtte
100 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kompetanse

­­

Sør-Varanger kommune vil utvide perspektivene i nordområdedebatten og skal i august 2010 arrangere en konferanse som setter et bredere fokus på det som rører seg i nordområdene. Det skal inviteres 20 russiske deltagere og tema for konferansen er bredt og vil handle om å synliggjøre for omverdenen områdets verdiskapningspotensial og sammen finne de slagkraftige fellesnevnerne i Nordområdene. Vi må tenke nytt, skape det nye og sette sammen det kjente på nye måter. Alt med den hensikt å skape et attraktivt og moderne område i nord.

Antall deltakere i prosjektet