Flerkulturell forståelse, lærerutveksling

Søker
Mo ungdomsskole
Nordland
Samarbeidspartner
Skole 48, Petrozavodsk
Karelia
Barentssekretariatets støtte
170 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­

Dette er andre del av prosjektet som vi startet våren 2010. Dette er søknaden for lærerutvekslingen i utvekslingsprosjektet for 2010. Prosjekt legger stor vekt på demokrati, samfunn og kultur. Lærerne skal spesielt få innblikk i det russiske skolesystem og Russlands kultur og tradisjoner.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
37