Flerkulturell forståelse, elevutveksling 2010

Søker
Mo ungdomsskole
Nordland
Samarbeidspartner
Skole 48, Petrozavodsk
Karelia
Barentssekretariatets støtte
125 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­

Elever og lærere fra skole nr. 48 i Petrozavodsk besøker Mo ungdomsskole i perioden 31. mai - 5. juni 2010. Programmet inkluderer ulike felles aktiviteter og planlegging av det videre samarbeidet.

Antall deltakere i prosjektet