Flerkulturell forståelse, elevutveksling

Søker
Mo ungdomsskole
Nordland
Samarbeidspartner
Skole 48, Petrozavodsk
Karelia
Barentssekretariatets støtte
250 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­

Dette er andre del av prosjektet som vi startet våren 2010. Dette er søknaden for den andre elevutvekslingen i utvekslingsprosjektet for 2010. Prosjekt-tittelen tilsier at vi vil ha fokus på miljø, demokrati og kultur. De norske og russiske elevene skal få oppleve hverandres skolehverdag, studere hverandres kultur og få innsikt i det andre lands samfunnsordning, samt miljøproblematikken.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
52
Ungdom
24 (norske og russiske)